בורגרים - בלקוני פרויקטים

בורגרים

רשת בורגרים
בנייה והקמות של למעלה משלושים סניפים ברשת כסאות, שולחנות,בוטים 
וכל ציוד אחר הקשור לרהוט.
 
בורגרים - בלקוני פרויקטים