Table 21 - בלקוני פרויקטים

Table 21

רגל בעלת פרופיל מרובע 30*30 בצביעה בתנור
פלטה מרחפת פורמייקה.
 
ניתן לקבל במידות ובצבעים שונים.

Table 21  - בלקוני פרויקטים