כסא פגי - בלקוני פרויקטים

כסא פגי

כסא עץ איטלקי גוון אפוקסי שמנת.

ניתו לקבל בכל צבע עץ/וריפוד.

כסא פגי - בלקוני פרויקטים