כסא בר 894 - בלקוני פרויקטים

כסא בר 894

מידות:
       
 ג לפי בחירה 
 ג לפי בחירה  ר 43.5
 ע 43
כסא בר 894 - בלקוני פרויקטים