כסא בר גילה - בלקוני פרויקטים

כסא בר גילה

מידות:
       
 ג לפי בחירה
 ג לפי בחירה 
 ר 38
 ע 38
כסא בר גילה - בלקוני פרויקטים