כסא בר שירלי - בלקוני פרויקטים

כסא בר שירלי

מידות:
       
 ג 00
 ג 00
 ר 37.5
 ע 41
כסא בר שירלי - בלקוני פרויקטים